Kundanpassadutbildning

ECOS MEDARBETARE UTBILDAR DIG

 • ECO erbjuder kvalificerad kunskap inom el och belysning

 • ECOs föredragshållare har en bred kompetens och lång erfarenhet inom elteknikområdet. Vi är vana att leda utbildningar i såväl miniseminarieform som stora klasser

 • I syfte att stärka kundens kunskapsbas inom energiområdet erbjuder ECO möjlighet att anpassa en utbildning efter kundens eget behov

KURSERNA HÅLLS FÖRSLAGSVIS UTE HOS KUNDEN DÄR TEORI VARVAS MED PRAKTISKAMOMENT GÄLLANDE
 • Beräkningar

 • Belysningsexempel

 • Mätningar

EXEMPEL PÅ UTBILDNINGAR VI GENOMFÖRT MOT KUND:
 • Installationer - El (BFAB)

 • Installationer - El och tele (Forsen projektledning genom BFAB)

 • Belysningsplanering (Konstfack)

 • Belysning - energirådgivning (Nordbygg)

 • Belysningsutbildning (Kunskapskompaniet)

 • Belysningsutbildning (Telia)

 • Belysningsplanering (Vasakronan)

 • Belysningsutbildning (BFAB)