Installationsprojektering

ECOs medarbetare är dina rådgivare

Inom verksamhetsområde ECO Systemlink arbetar vi med elprojektering förstudier, projektering, ekonomisk och teknisk kontroll, mätningar samt besiktning och utbildning.Vi projekterar system för kraft och belysning, bussystem, ställverk, UPS och reservkraft.

 • ECOs medarbetare är miljömedvetna och engagerade i miljödebatten.

 • ECOs medarbetare har en bred kompetens och lång erfarenhet inom elteknikområdet.

 • Vi är vana att jobba i stora och komplexa projekt.

ANLÄGGNINGSTYPER VI HAR KOMPETENS OCH ERFARENHET INOM ÄR BL.A:
 • Moderna kontor

 • Utbildningslokaler

 • Laboratorier

 • Centrumanläggningar

 • Kriminalvårdsanläggningar

 • Vårdanläggningar

 • Flygplatser

 • Hotell/Konferensanläggningar

ECOS MEDARBETARE ÄR:
Beredande/stödjande

Vi fungerar som stödfunktion åt uppdragsgivare/-projektledare för att ta fram kostnader, tidsplaner och projektorganisation.

Rådgivande

Vi ser till kundens och slutkundens bästa. Lösningarna ska alltid gagna kundens syften på bästa sätt.

 

Vi ritar i modern CAD-miljö med AutoCad/MagiCad som stöd. 
3D projektering är självklart.