top of page

Stockholms Universitet

Spännande studiebesök på bygget av fantastiska Campus Albano i Stockholm. Akademiska Hus bygger 100 000 kvm för utbildning och forskning för Stockholm Universitet och KTH. ECO Lightlink har anlitats av Stockholms Universitet för belysning och ljusdesign.

#Akademiskahus #Campusalbano #Stockholmsuniversitet


bottom of page