top of page

Ny stadsdel i Haga norra

ECO har fått förtroendet från Fabege att projektera en helt ny stadsdel med handel, kontor och bostäder. Vi levererar redan nu förfrågningshandlingar på Kv 6 & 7 som ska rymma Bilias nya verkstäder och försäljningshallar. Samtidigt pågår parallellt framtagande av programhandlingar för resterande kvarter.


bottom of page