Good Morning Hotels

Stomresningen av Good Morning Hotels tillbyggnad är nu i full gång. Snart påbörjas förvandlingen till trivsamma hotellrum.