top of page

ECO projekterar Kungliga Operans och Dramatens nya ateljéer och verkstäder.

Kungliga Operan AB och Kungliga Dramatiska Teatern AB flyttar sin verksamhet från Gäddviken i Nacka till Flemingsberg. På uppdrag av Fabege kommer ECO att projektera de nya ateljéerna och verkstäderna – en viktig pusselbit i Fabeges planer för stadsutveck-lingen i Flemingsberg. Arkitekt är Strategisk Arkitektur.Nytt Produktions Center, NPC.När Operans och Dramatens verkstäder flyttar till Flemingsberg skapas en skräddarsydd produkt utifrån dagens förutsättningar. Teatrarnas ateljéer och verkstäder får en ny byggnad på cirka 12 000 kvm som beräknas stå klar för inflytt 2024. Här kommer smedja, snickeri, måleri, tapetseri, två repetitionssalar samt kostymförråd mm att samlas under ett tak.#eco #elprojektering #elkonsult #fabege #strategiskarkitektur #NPC


bottom of page