ECO har valt Vindkraft

ECO har valt att driva sin verksamhet med el från vindkraft. Det innebär att den produceras utan förbränning av fossila bränslen.