top of page

BILIA, Stora Frösunda

I gropen för ECO´s projekt Stora Frösunda pågår just nu flera arbetsmoment samtidigt, från sprängning till gjutning av bottenplatta och montage av stommen. #ECO #fabege #zengun #storafrösunda


bottom of page