top of page

BESIKTNING

Mätningar:

Granlund PowerLink utför mätningar inom elkraftanläggningar.
 

  • Elkrafttekniska mätningar: Granlund PowerLink utför mätningar inom elkraftanläggningar, el- och belysningsanläggningar. Vi genomför mätningar avseende el-kvalité, elmiljö samt energiförbrukning. Vi mäter anläggningar under en längre tid för att kartlägga förbrukningstoppar och för att hitta energibovar. Resultaten av mätningarna rapporterar vi skriftligt med teknisk komplexitet anpassad till läsaren och ändamålet. Vi bistår även med analyser och handlingsplaner baserade på mätresultaten.
     

  • Elmiljö mätningar: Granlund PowerLink utför mätningar av lågfrekvent magnetfält och elektriska fält från elkraftanläggningar. Resultat av utförda mätningar sammanställs i rapport med förslag till åtgärd där uppmätta mätvärden överskrider praxis, norm eller kundens kravställning avseende elmiljö
     

  • Felsökningsmätning: Granlund PowerLink utför mätningar inom anläggningar i syfte att lokalisera fel och brister samt orsak. Som exempel på denna typ av mätning kan nämnas mätning av jordfelsströmmar och signalanläggning för spårbunden trafik

 

  • Förbrukningsmätningar: Granlund PowerLink kan utföra loggning i alla typer av el-anläggningar över tid för att utröna faktiskt effektbehov. En större abonnemangssäkring innebär en högre fast kostnad för anläggningsägaren. Vill du se över möjligheten att spara pengar för din verksamhet? Tveka inte att höra av dig.

 

  • Åskskydd - mätning av jordtagsresistans: Granlund PowerLink utför mätning av jordtagsresistans som en del av besiktning av åskskyddsanläggningar. Läs mer om Besiktningar.

 

  • Belysningsmätningar: Granlund LightLink utför tekniska belysningsmätningar. Läs mer om Belysningsmätning.

Sahko_rgb_orange.png


Tveka inte att kontakta Granlund Stockholm AB för rådgivning om bokning av mätningstjänster.

Kontaktperson
Björn Sundell
bjorn.sundell@ecokonsult.se
0708-52 64 36

bottom of page