top of page

SELEKTIVITETSBERÄKNINGAR

BERÄKNINGSHJÄLP

Granlund PowerLink utför projektering av allehanda elkraftanläggningar huvudsakligen vid mellanspänning (12‑36 kV) samt lågspänning 0,4‑0,69 kV.

 

Vi hjälper Er med projektering av ställverk, UPS och reservkraft. 

Vi arbetar med att ta fram dokumentation på ställverk och huvudledningar.

Vi gör detaljerade beräkningar och analyser för att säkerställa funktion och säkerhet både för person, egendom och drift.

 

Vi utför dokumentationsarbete, omstrukturering av huvudledningar för debiteringsmätning, ny och ombyggnad av ställverk och eldistribution inom fastigheten.

Vi utför även Statusbesiktningar och periodisk kontroll av lågspänningsställverk och elkraftdistribution inom fastigheten, se mer under Statusbesiktningar.

 

Granlund PowerLink kan hjälpa Er i ett tidigt stadium med upprättande av beslutsunderlag omfattande schemaritningar, uppställningsritningar samt kostnadsuppskattningar vilka kan ligga till grund för en investeringskalkyl.

  • Kabeldimensionering – Rätt kabel på rätt sätt
     

  • Avsäkringsdimensionering – Din säkerhet om något händer
     

  • Selektivitetsanalys – Rätt säkring när fel uppstår, låt inte andra sota för fel som uppstår
     

  • Mätsystem för debitering – Låt nätägaren ta administrationen av elräkningen

Sahkosuunnittelu_rgb_orange.png
20181015_104041.jpg

Kontaktperson
Björn SUndell
bjorn.sundell@ecokonsult.se
0708-52 64 36

bottom of page