Kommunikation och säkerhet

SÄKERHET

Inom verksamhetsområdet säkerhetsprojektering arbetar vi med förstudier, projektering, ekonomisk och teknisk kontroll, mätningar samt besiktning. Vi projekterar system för brand, inbrott, kameraövervakning och UPS. I nära samarbete med arkitekter och kunden formas anläggningar efter lokalernas utformning och brukarens verksamhet. Säkerhetsprojektörerna har en bred kompetens och lång erfarenhet inom Säkerhetsteknikområdet. Vi är vana att jobba i stora och komplexa projekt.

Rakennusautomaatio_rgb_orange.png
BRAND

En byggnads totala brandskydd kan bestå av flera olika system till exempel utrymningslarm och brandgasventilation, som alla aktiveras av den automatiska brandlarmsystemet. För att säkerställa personsäkerheten och egendomsskyddet i byggnaden är det därför viktigt att anläggningen projekteras enligt gällande regelverk av erfarna projektörer.

KOMMUNIKATION

Inom området kommunikation jobbar vi med analys, design och/eller införande av olika nätverkslösningar i affärskritiska miljöer. Inom området kommunikation ingår lösningar inom trådbundna och trådlösa nätverk.

Kontaktperson
Patrick Daniels
patrick.daniels@ecokonsult.se
0709-40 47 42