top of page

Kommunikation och säkerhet

SÄKERHET

Inom verksamhetsområdet säkerhetsprojektering arbetar vi med förstudier, projektering, ekonomisk och teknisk kontroll, mätningar samt besiktning. Vi projekterar system för brand, inbrott, kameraövervakning och UPS. I nära samarbete med arkitekter och kunden formas anläggningar efter lokalernas utformning och brukarens verksamhet. Säkerhetsprojektörerna har en bred kompetens och lång erfarenhet inom Säkerhetsteknikområdet. Vi är vana att jobba i stora och komplexa projekt.

Rakennusautomaatio_rgb_orange.png
BRAND

En byggnads totala brandskydd kan bestå av flera olika system till exempel utrymningslarm och brandgasventilation, som alla aktiveras av den automatiska brandlarmsystemet. För att säkerställa personsäkerheten och egendomsskyddet i byggnaden är det därför viktigt att anläggningen projekteras enligt gällande regelverk av erfarna projektörer.

KOMMUNIKATION

Inom området kommunikation jobbar vi med analys, design och/eller införande av olika nätverkslösningar i affärskritiska miljöer. Inom området kommunikation ingår lösningar inom trådbundna och trådlösa nätverk.

Kontaktperson
Patrick Daniels
patrick.daniels@ecokonsult.se
0709-40 47 42

bottom of page