ERBJUDANDE

Köp av ECO:s håltimmar

Vill du ha hjälp med konsulttimmar från hela vårt tjänsteutbud men är inte beroende av en tidsplan? 

 

ECO erbjuder nu sina håltimmar dvs. luckor i ECOs tidsplanering. Om vi får möjligheten att hjälpa dig när det passar in i våra luckor kan vi erbjuda dig en projektering till kraftigt rabatterat pris. För att ta del av ECOs håltimmar ska följande kriterier uppfyllas: 

  • ECO kan fritt välja tidpunkt för projekteringen inom en 4 månaders period 

  • Budget för uppdraget får ej överstiga 50 000SEK 

  • Enhetstaxa oavsett vilken av ECOs konsulter som utför uppdraget 

  • Uppdraget accepteras endast om håltimmar finns tillgängliga under perioden 

 

Timpriset på ECOs håltimmar är endast 650kr exklusive moms.