top of page

BESIKTNING

Besiktningstjänster:

Granlund PowerLink utför Entreprenad- och Garantibesiktningar, samt Status- och Investeringsbesiktningar och periodisk kontroll inom elkraftanläggningar för mellanspänning och lågspänning.
 

  • Entreprenad- och Garantibesiktningar: Granlund PowerLink genomför Entreprenad- och Garantibesiktningar. Vi bistår även under hela bygg- och projekttiden med kontrolluppdrag av installationsarbeten. Vi granskar upprättade handlingar, kontrollerar och analyserar tekniska lösningar och funktionskrav för att säkerställa att kontraktskrav och att önskad funktion på anläggningen uppnås
     

  • Status- och Investeringsbesiktningar: Vi hjälper dig få förståelse för din elanläggning. Vi utför en syn av din anläggning och upprättar en rapport baserad på dina behov. Vi hjälper dig med råd och handlingsplaner för att åtgärda de eventuella bristerna i din anläggning. Vid en Investeringsbesiktning hjälper vi dig med förståelse för vilken potential anläggningen har, vad du kan använda den till och vilka åtgärder du behöver vidta för att öka anläggningens livslängd eller ändra dess användningsområde
     

  • Vid periodisk kontroll vilket normalt utförs till elnätägare kontrolleras även elkraftanläggningens allmänna status utöver det generella kontrollprogrammets förutbestämda punkter


Tveka inte att kontakta Granlund Stockholm AB för rådgivning om bokning av besiktningstjänster.

Kontaktperson
Max Bladström
max.bladstrom@ecokonsult.se
0708-52 64 37

Henkilosto_2_rgb_orange.png
bottom of page