top of page

Belysning

BELYSNINGSPLANERING

Granlund Lightlink erbjuder specialisttjänster och helhetslösningar inom belysning. Vi drivs av nyfikenhet gällande innovation och utveckling. Vi besitter en genuin belysningskompetens för hållbarhet, trygghet och trivsel utifrån människans välbefinnande i offentliga rum både exteriört och interiört.

 

Målet med vår planering är att bidra med funktionella och användarvänliga miljöer som ökar värdet i våra kunders uppdrag. ​

 

Belysning är både ett redskap för synuppgifter tex vid arbetsplatser, ett verktyg för att forma rum och arkitektur, verka vägledande och trygghetsskapande. I början av varje uppdrag utreder vi tillsammans med kunden vilka behov som finns och lägger grunden till att nå det önskade målet. ​

 

Miljövänliga lösningar, så väl energi- och kostnadseffektiv belysning, är målet i alla projekt. Vi planerar för den mest effektiva lösningen anpassad till belysningens syfte. Vägen dit går genom noggranna val utifrån människans välbefinnande, teknik och styrning.

Innovaatiot ja kehitys_rgb_orange.png
VI ÄR ACKREDITERADE LJUSDESIGNERS

Svensk Ljusdesigner är en branschorganisation i Sverige som verkar för erkännandet av ljusdesigner som yrkesgrupp. Med ackrediteringen erbjuds beställare och byggherrar en kvalitetsnivå vid upphandling av oberoende ljusplanering. Den säkerställer att belysningsplaneringen behandlas på tillbörligt sätt. Svenska ljusdesigners verkar för att skapa en fristående disciplin inom bygg- och anläggningsbranschen som uteslutande behandlar ljusfrågor. En ackrediterad ljusdesigner är dokumenterat oberoende, utbildad och yrkeserfaren ljusdesigner med erfarenhet och kunskap att utföra belysningsplanering för interiör och/eller exteriör belysning, har dokumenterad kunskap och expertis om ljus och är ansvarig för hållbarheten och resursanvändningen i sina lösningar.

MÄTNINGAR

Vi gör mätningar för att bedöma en anläggnings befintliga status inför investeringsbeslut eller vid besiktning. Vi kan mäta Belysningsstyrkan som visar vilken ljusnivå en befintlig anläggning har, mäta Color Renedering Index (CRI) för att visa på färgåtergivningen, mäta en ytas luminans och luminansförhållanden i en miljö.

bottom of page