top of page

KVALITET

Vi är en professionell och stabil konsult med samhällsengagemang

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Granlund arbetar i enlighet med SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

För varje projekt upprättas en projektanpassad kvalitetsplan. Resurser och kompetens säkerställs genom val av uppdragsansvarig och övriga medarbetare med stor erfarenhet och kunskap från den för uppdraget aktuella problematiken.
 
Granlund engagerar genom kontinuerlig information till alla berörda om projektet, projekteringsarbetet och hur vi ligger till jämfört med tidsplan och ekonomi.Alla medarbetare ansvarar för sitt område och att bevaka och följa upp. Med denna öppenhet når vi personligt engagemang, som i kombination med kompetens och erfarenhet är grund för Granlunds verksamhet och en förutsättning för framgång med integrerad projektering.
 
Granlund har arbetat in kvalitets- och miljöledningssystem i Intranätet för att öka tillgängligheten för alla medarbetare.

bottom of page